Eventy sportowe

Czysto widowiskowe lub związane z czynnym uczestnictwem zajęcia rekreacyjne lub konkurencje sportowe.