KURS NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne

Bach Activity prowadzi szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy: Toruńska Akademia Jazdy Bogusław Bach w Toruniu.

 www.taj.torun.com.pl/szkolenie-na-pojazdy-uprzywilejowane/

Cena kursu na pojazd uprzywilejowany:

 • Cena za zakres szkolenia A, A2, A1 – 850 zł brutto
 • Cena za zakres szkolenia B1, B, B+E – 650 zł brutto
 • Cena za zakres szkolenia C1, C, C+E – 950 zł brutto

Zapisy na szkolenie:

 • telefonicznie: 667-284-951
 • mejlowo: biuro@bachactivity.pl lub biuro@taj.torun.com.pl
 • przez formularz: zapisz się na kurs. 

Dla większych grup (min.3 osoby), firm, instytucji indywidualne terminy, duże rabaty.

Najbliższe terminy:

 • 14.10 – środa –  dla kategorii A/B/C
 • 17.10 – sobota –  dla kategorii A/B/C
 • 21.10 – środa –  dla kategorii A/B/C
 • 24.10 – sobota – dla kategorii A/B/C
 • 28.10 – środa –  dla kategorii A/B/C
 • 03.11 – wtorek – dla kategorii A/B/C
 • 12.11 – czwartek  – dla kategorii A/B/C
 • 18.11 – środa – dla kategorii A/B/C
 • 21.11 – sobota – dla kategorii A/B/C
 • 25.11 – środa – dla kategorii A/B/C
 • 28.11 – sobota – dla kategorii A/B/C

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne

Aby uzyskać zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne musisz udać się do Starostwa  i złożyć odpowiedni wniosek http://www.pyrzyce.pl/asp/pliki/ISO/wniosek_o_wydanie_przedluzenie_waznosci_rozszerzenie_zezwolenia_na_kierowanie_pojazdem_uprzywilejowanym_lub_pojazdem_przewozacym_wartosci_pieniezne.pdf). Zanim jednak to zrobisz przygotuj następujące dokumenty:
 • Dokument tożsamości (do wglądu), potwierdzający ukończenie 21 lat.
 • Prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
 • Zaświadczenie o ukończeniu Kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne.
 • Orzeczenie:
  • Lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.
  • Psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.
Wniosek należy złożyć osobiście. Na nowy dokument będziesz czekać do 2 dni od dnia złożenia wniosku.

Ważne informacje

Kurs na pojazdy uprzywilejowane, podstawowy i uzupełniający (rozszerzający kategorię), przeprowadza się w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego.

Program kursu dla poszczególnych kategorii znajduję się tutaj http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001392/O/D20181392.pdf

Kurs składa się z części teoretycznej, praktycznej i krótkiego egzaminu przeprowadzanego od razu po odbytym szkoleniu.

Zaświadczenie z ODTJ jest ważne bezterminowo

W Polsce do pojazdów uprzywilejowanych należą niżej wymienione kategorie pojazdów:

Pojazdy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, ambulanse zespołów ratownictwa medycznego, pojazdy Policji, pojazdy straży gminnej (miejskiej), pojazdy Straży Ochrony Kolei, pojazdy Straży Granicznej, pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, jednostek ratownictwa chemicznego, kontroli skarbowej, Sił Zbrojnych w tym Żandarmerii Wojskowej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pojazdy z napisem „SŁUŻBA CELNA”, pojazdy podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego, pojazdy Służby Parku Narodowego, pojazdy podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego, pojazdy Straży Leśnej,  inne, na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra.

Toruńska Akademia Jazdy 

zapisz się na kurs