Szkolenie pierwszej pomocy

Szkolenia pierwszej pomocy, KPP, ratownictwo taktyczne.

Oferujemy szkolenia pierwszej pomocy, szkolenia KPP, ratownictwo taktyczne dla firm, instytucji oraz osób prywatnych.

W ofercie:

  • szkolenie elementarne – 4 godziny dydaktyczne,
  • szkolenie podstawowe – 8 godzin dydaktycznych,
  • kurs ratownictwa drogowego – 16 godzin dydaktycznych,
  • szkolenia wg specyfikacji zamawiającego (dla grup zorganizowanych).

Ponadto elementy szkolenia z pierwszej pomocy, np. inscenizacja wypadku drogowego, oferujemy podczas szkoleń z doskonalenia techniki jazdy.

Szkolenia prowadzimy w naszej siedzibie lub u zamawiającego. Kursy przebiegają w miłej atmosferze, przy wykorzystaniu sprzętu takiego jak fantomy, AED, zestawy do pozoracji ran.